Curriculum vitae – Hanne Ellegaard

Psykoterapeut MPF, Somatic Experiencing® Practitioner, sygeplejerske
Toftekrogen 1
5600 Faaborg
Mobil 61775021
Født 1954

Kvalifikationer

Individuel samtale terapi (Dipl.gestaltterapeut)
Behandling af psykiske traumer via Somatic Experiencing® metode (SE-metode)
Faglig supervision
Specialiseret i rygsygdomme og psyke gennem 15 år
Stor klinisk erfaring
Forfatter og medforfatter
Medvirket i forskningsprojekter
Undervisningserfaring
Udviklingsarbejde

Uddannelse

1974 – 1978 Sygeplejeuddannelse ved Svendborg Sygeplejeskole.
2002 – 2006 Psykoterapeutuddannelse på Nordisk Gestaltinstitut i Tikøb, nu Fredensborg.
2008 – 2011 Uddannet til Somatic Experiencing® Practitioner

Erhvervserfaring

Fra 1978 – 1998 arbejdet på henholdsvis medicinske og kirurgiske afdelinger på Faaborg Sygehus, Rigshospitalet, Nordnorge og Gentofte Amts Sygehus. Dertil Asylcenter Nakkebølle ved Faaborg.
Fra 1998 ansat som sygeplejerske på Rygcenter Fyn, Ringe, som i 2010 er overgået til Rygcenter Syddanmark, Middelfart.
2009 – 2015: Fastansat som psykoterapeut på Rygcenter Syddanmark, Middelfart.
2008-2012: Sideløbende ugentlige timer i Klinik for Psykoterapi og Parterapi, Vestergade 38, 5000 Odense
2012 – …Sideløbende privat klinik på Toftekrogen 1, 5600 Faaborg.
2015- ….Deltidsansat som psykoterapeut på Smerteenheden, Hospitalet Valdemar, Ringsted

Udviklingsarbejde

Sep. 2005- juli 2006: Psykoterapeutisk udviklings- og uddannelsesarbejde i Rygcenter Fyn. 8 terapeutiske forløb over 60 timer. Afrapporteret.
2006-2008 ansat i et to-årigt projekt som psykoterapeut i ph.d. projektet Individual screeningsbaseret biopsykosocial indsats for patienter med uspecifikke lændesmerter. RygForskningsCentret, Ringe. Afrapporteret samt videnskabelig artikel.
2008 -2010: Screening, vurdering og behandling af patienter med PTSD symptomer. Et udviklingsarbejde. RygForskningsCentret, Ringe. Afrapporteret.
2010 -2013: Psykoterapeutiske samtaler med patienter med ondt i ryggen og samtidig depression, angst eller har været ude for hændelser. Forskningafdelingen, Rygcenter Syddanmark.
2013 – 2015: Varetaget psykoterapeutisk intervention af patienter i det videnskabelige randomiserede projekt Lændesmerter og posttraumatisk Stress. Forskningsafdelingen, Rygcenter Syddanmark.

Kurser og efteruddannelse

2007 Introduktionskursus i Dr. Peter Levine´s SE Metode til kropslig forløsning af traumer. 3 dages kursus.
2007 Kursus i EFT (Emotionel Freedom Technique)/Tankefelt terapi.
2008. Masterclass. 3-days seminar with Peter Levine, ph.d, Lars J. Sørensen, Susan Hart & Marianne Bentzen.
2008 National Gestalt-konference i Gestaltterapeutisk Forum, Århus
2010 Kursus i En naturvidenskabelig forklaring på traumatisering og traumeterapi v/Flemming Kæreby – Somatic Experiencing Practioner.
2011 Psykotraumatologisk kongres. Videnscenter for Traumatologi, Syddansk universitet.
2012 Tre dages workshop med Peter Levine: Advanced Work with Complex Syndroms and Energi Wells.
2012 Tre dages workshop med psykolog og SE-Practitioner Sonia Gomes fra Brasilien: Resonans, Intuition, Traumer.
2013 Mindfullnes kursus. 8 sessioner ved Ka Bat Zin instruktør Peter Kent.
2013 Tre dages workshop med Ph.d.,psykolog og SE-Practitioner Sonia Gomes: En metode til behandling af emotionel dysregulering.
2014 Tre dages kommunikationskursus: Klar tale. Sygehus Lillebælt regi.

Kongresser

2014 PTSD kongres, Miami, Florida. International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS).30th Annual Meeting. November 6-8. 2014 2015 Abstract samt præsentation på: 1st European Conference on Somatic Experiencing. 4-6- june 2015. Helsingør.

Foredrag, undervisning

2002: Undervist på landskursus: Sygepleje til patienter med ryglidelser
2002: Afholdt kursus i Non-maligne smerter, DSR, Fyns Amt
2004: Undervisning Ondt i ryggen, DSR, Sønderjylland Amt x3
2009: Foredrag i psykoterapeutforeningens fynske netværksgruppe. Psyke og smerte. Et projekt fra Rygcenter Fyn, Ringe.
2009: Foredrag i Dansk Smerte Forum DSF. ”Smerte rimer på hjerte”. www.dansksmerteforum.dk.
2012-13: Supervision af sygeplejersker i Rygcenter Syddanmark, Middelfart.
2013: Foredrag i psykoterapeutforeningens fynske netværkgruppe. Smerter, stress og PTSD
2013: Foredrag i SYSME (Sammenslutning af sygeplejersker der arbejder med smertepatienter): Stress is dominant in patients with depression and chronic low back pain.
2014: Foredrag i Dansk Psykoterapeut forening, KBH.: Udviklingsarbejde og psykoterapi. Stress, depression, PTSD og kroniske smerter.

Pubikationer

1. Tougaard L, Krone T, Sorknaes A, Ellegaard H and the PASTMA group. Economic benefits of teaching patients with chronic obstructive pulmonary disease about their illness. The Lancet vol. 339: June 1992.1517-1520.
2. Sorknaes AD, Ellegaard H. Undervisning sparer sundhedsudgifter. Sygeplejersken 39/1992
3. Brandt C J, Ellegaard H, Joensen M, Kallan FV, Sorknaes AD, Tougaard L. Effect of diagnosis of ”Smoker´s Lung. The Lancet vol.349 No.9047 Page 253.1997.
4. Kallan FV, Brandt CJ, Ellegaard H, Joensen MBB, Sorknaes AD, Tougaard L & RYLUNG-gruppen. Diagnosen ”rygerlunger” fremmer rygeophør. Ugeskrift for læger59/44 27.oktober 1997
5. Ny viden. Lændesmerter. Udgivet af Helse. Medforfatter.1999
6. Forår 2000: Med i udarbejdelse og medforfatter af Patientforløb for lumbago/ischias i Fyns Amt. Et tværfagligt udvalg, primær og sekundær sundhedssektor.
7. Ellegaard H. Ondt i ryggen. Sygeplejersken 4/2003; 14-26
8. Ellegaard H. Ondt i ryggen. Psykoterapeutisk udviklings -og uddannelsesarbejde. Rygcenter Fyn, Ringe, november 2006 www.gestaltterapeut.com
9. Ellegaard H. Kroniske smerter og psykoterapi. Psykoterapeuten nr. 1. Februar 2008,12-17. www.psykoterapeutforeningen.dk
10. Ellegaard H, Pedersen B.D. Psykoterapi til patienter med ondt i ryggen og depression. En kvalitativ undersøgelse af patienter med 3-12 måneders lændesmerter. Rapport September 2010. Udgået fra Rygcenter Syddanmark, Middelfart – en del af Sygehus Lillebælt.
11. Ellegaard H, Pedersen B.D. Abstract og præsentation på sygepleje symposium, Vingsted: Stress er dominerende hos patienter med komplekse smerter i ryggen.2012
12. Ellegaard H et al. Abstract og præsentation på sygepleje symposium, Vingsted: Hver 10 patient med ondt i ryggen har symptomer på Post Traumatisk Stress. 2012
13. Ellegaard H, Pedersen B.D. Stress is dominant in patients with depression and chronic low back pain. A qualitative study of psychotherapeutic interventions for patients with non-specific low back pain of 3-12 months´duration. BMC musculoskeletal Disorders 2012, 13:166. http://www.biomedcentral.com/1471-2474/13/166.
14. Ellegaard H et al. Abstract og poster på sygeplejekongres Odense Universitet: Lændesmerter og Post Traumatisk Stress. 2013
15. Ellegaard H et al. Abstract og Poster på Global Spine Congres, Hong Kong. 2013
16. Ellegaard H, Manniche C. Post Traumatisk Stress og rygsmerter. Screening, vurdering og samtaler med patienter med PTSD symptomer. Rapport juni 2013. Udgået fra Rygcenter Syddanmark, Middelfart – en del af Sygehus Lillebælt.
17. Ellegaard H. Stress, depression og langvarige lænderygsmerter. Psykoterapeuten nr. 3, oktober 2013;6-13
18. Ellegaard H. Posttraumatisk Stress og rygsmerter. Tidsskrift for Psykoterapi, nr. 3, oktober 2014;23-28
19. Ellegaard H, Andersen T E, Manniche C. Abstract: Posttraumatisk Stress and Low Back Pain. 1st European Conference on Somatic Experiencing®, June 2015, DK
20. Andersen T E, Ellegaard H, Elklit Ask, Manniche C. Abstract: Brief trauma-focused Therapy for Patients with Persistent Pain and comorbid PTSD. 14´ ESTSS Conference. Vilnius 2015.
21. Andersen T E, Ellegaard H, Manniche C. Abstract: Controlled Trial of Brief Trauma-focused Therapy for Comorbid Posttraumatisk Stress Disorder and Low Back pain – preliminary results. 9th Congress of the European Pain Federation EFIC, Vienna 2015.

Supervision

2006 Supervision x3 ved sundhedspsykolog Søren Frølich, Tværfagligt Smertecenter Herlev Hospital
2006-2009 Løbende supervision ved gestaltterapeut og institutleder Lene Correll.
Jan.-dec. 2008 Gruppe supervision i Dronningmølle v/ psykoterapeut Marianne Bentzen og chefpsykolog Lars J. Sørensen. 9 dage i alt.
2007 Supervision x 2 ved Psykolog og chok-traumeterapeut Ursula Furstenwald, Kbh.
2009 Supervision ved SE- terapeut Jette Koch, N.J. Fjords Alle 8,1, 1957 Frederiksberg.
2009 Supervision ved psykolog og SE-terapeut Frank Vestergaard Olsen, Overgaden Oven Vandet 48 A,3.tv. 1415 København K.
2010 Løbende supervision ved psykoterapeut og SE- terapeut Lis Høhne, Gentofte.
2010-2011 Supervision ved psykolog og SE- terapeut Bjørn Jacobsen, Frederiksberg
2011 Gruppesupervision ved psykolog Frank Vestergaard Olsen. 6 timer.
2012 – 2015 Løbende supervision psykoterapeut og SE-terapeut Lis Høhne, Gentofte.

Medlem af:

Dansk Psykoterapeut Forening
SE-foreningen
Dansk Sygeplejeråd

Privat

Bor sammen med min mand nr. to. Har tre dejlige voksne børn og tre børnebørn.