Curriculum vitae – Hanne Ellegaard

Hanne Ellegaard
Psykoterapeut MPF, Somatic Experiencing® Practitioner, sygeplejerske
Toftekrogen 1
5600 Faaborg

Mobil 61775021
hanne.elle@gmail.com
www.Traumeterapi.net

Født 1954

Kvalifikationer

Individuel samtale terapi (Dipl.gestaltterapeut)
Behandling af psykiske traumer via Somatic Experiencing® metode (SEmetode)
Faglig supervision
Specialiseret i rygsygdomme og psyke gennem 19 år
Stor klinisk erfaring
Forfatter og medforfatter
Medvirket i forskningsprojekter
Undervisningserfaring
Udviklingsarbejde

Uddannelse

1974 – 1978 Sygeplejeuddannelse ved Svendborg Sygeplejeskole.
2002 – 2006 Psykoterapeutuddannelse på Nordisk Gestaltinstitut i Tikøb,
nu Fredensborg.
2008 – 2011 Uddannet til Somatic Experiencing® Practitioner

Erhvervserfaring

Fra 1978 – 1998 arbejdet på henholdsvis medicinske og kirurgiske
afdelinger på Faaborg Sygehus, Rigshospitalet, Nordnorge og Gentofte
Amts Sygehus. Dertil Asylcenter Nakkebølle ved Faaborg.
Fra 1998 ansat som sygeplejerske på Rygcenter Fyn, Ringe, som i 2010 er
overgået til Rygcenter Syddanmark, Middelfart.
2009 – 2015: Fastansat som psykoterapeut på Rygcenter Syddanmark,
Middelfart.
2008-2012: Sideløbende ugentlige timer i Klinik for Psykoterapi og
Parterapi, Vestergade 38, 5000 Odense
2012 – …Sideløbende privat klinik på Toftekrogen 1, 5600 Faaborg.
2015 – 2017.Deltidsansat som psykoterapeut på Smerteenheden,
Hospitalet Valdemar, Ringsted
2015 –… Privatklinik Vestergade 39,4.sal, 5000 Odense C
2015 – 2017: Rygcenter Syddanmark, Middelfart. Deltidsansat i projekt
sponsoreret af Offerfonden. I samarbejde med Syddansk Universitet.
2017 -…Privatpraktiserende psykoterapeut.

Udviklingsarbejde

Sep. 2005- juli 2006: Psykoterapeutisk udviklings- og uddannelsesarbejde
i Rygcenter Fyn. 8 terapeutiske forløb over 60 timer. Afrapporteret.
2006-2008 ansat i et to-årigt projekt som psykoterapeut i ph.d. projektet
Individual screeningsbaseret biopsykosocial indsats for patienter med
uspecifikke lændesmerter. RygForskningsCentret, Ringe. Afrapporteret
samt videnskabelig artikel.
2008 -2010: Screening, vurdering og behandling af patienter med PTSD
symptomer. Et udviklingsarbejde. RygForskningsCentret, Ringe.
Afrapporteret.
2010 -2013: Psykoterapeutiske samtaler med patienter med ondt i ryggen
og samtidig depression, angst eller har været ude for hændelser.
Forskningafdelingen, Rygcenter Syddanmark.
2013 – 2015: Varetaget psykoterapeutisk intervention af patienter i det
videnskabelige randomiserede projekt Lændesmerter og posttraumatisk
Stress. Forskningsafdelingen, Rygcenter Syddanmark.
2015 -2017: Traumepsykologisk udviklingsprojekt for patienter henvist til
Smerteenheden, Hospitalet Valdemar, Ringsted. Afrapporteret.
2015 – 2017: Varetaget psykoterapeutiske interventioner af patienter i det
videnskabelige randomiserede projekt Ondt i ryggen og PTSD efter
trafikskade eller vold. Sponcoreret af Offerfonden.

Kurser og efteruddannelse

2007 Introduktionskursus i Dr. Peter Levine´s SE Metode til kropslig
forløsning af traumer. 3 dages kursus.
2007 Kursus i EFT (Emotionel Freedom Technique)/Tankefelt terapi.
2008. Masterclass. 3-days seminar with Peter Levine, ph.d, Lars J.
Sørensen, Susan Hart & Marianne Bentzen.
2008 National Gestalt-konference i Gestaltterapeutisk Forum, Århus
2010 Kursus i En naturvidenskabelig forklaring på traumatisering og
traumeterapi v/Flemming Kæreby – Somatic Experiencing Practioner.
2011 Psykotraumatologisk kongres. Videnscenter for Traumatologi,
Syddansk universitet.
2012 Tre dages workshop med Peter Levine: Advanced Work with
Complex Syndroms and Energi Wells.
2012 Tre dages workshop med psykolog og SE-Practitioner Sonia Gomes
fra Brasilien: Resonans, Intuition, Traumer.
2013 Mindfullnes kursus. 8 sessioner ved Ka Bat Zin instruktør Peter
Kent.
2013 Tre dages workshop med Ph.d.,psykolog og SE-Practitioner Sonia
Gomes: En metode til behandling af emotionel dysregulering.
2014 Tre dages kommunikationskursus: Klar tale. Sygehus Lillebælt regi.
2017 Fire dages kursus/efteruddannelse i Somatic Experiencing. SOMA:
Embodiment of Touch & Movement med ph.d.,psykolog og SEPractitioner
Sonia Gomes. 18.-21.maj 2017.

Kongresser

2014 PTSD kongres, Miami, Florida. International Society for Traumatic
Stress Studies (ISTSS).30th Annual Meeting. November 6-8. 2014
2015 Abstract samt præsentation på: 1st European
Conference on Somatic Experiencing. 4-6- june 2015. Helsingør.
2017 PTSD kongres, Chicago. International Society for Traumatic Stress
Studies (ISTSS). 33rd Annual Meeting. November 9 -11, 2017. Abstract
godkendt og ophængt: Somatic Experiencing for patients with low Back
Pain and Comorbid Posttraumatic Stress Disorder: Protocol of a Randomi
zed Controlled Trial.

Foredrag, undervisning

2002: Undervist på landskursus: Sygepleje til patienter med ryglidelser
2002: Afholdt kursus i Non-maligne smerter, DSR, Fyns Amt
2004: Undervisning Ondt i ryggen, DSR, Sønderjylland Amt x3
2009: Foredrag i psykoterapeutforeningens fynske netværksgruppe. Psyke
og smerte. Et projekt fra Rygcenter Fyn, Ringe.
2009: Foredrag i Dansk Smerte Forum DSF. ”Smerte rimer på hjerte”.
www.dansksmerteforum.dk.
2012-13: Supervision af sygeplejersker i Rygcenter Syddanmark,
Middelfart.
2013: Foredrag i psykoterapeutforeningens fynske netværkgruppe.
Smerter, stress og PTSD
2013: Foredrag i SYSME (Sammenslutning af sygeplejersker der arbejder
med smertepatienter): Stress is dominant in patients with depression and
chronic low back pain.
2014: Foredrag i Dansk Psykoterapeut forening, KBH.: Udviklingsarbejde
og psykoterapi. Stress, depression, PTSD og kroniske smerter.
2017: Workshop for gestaltterapeuter: Somatic Experiencing. Juni 2017

Pubikationer

1. Tougaard L, Krone T, Sorknaes A, Ellegaard H and the PASTMA
group. Economic benefits of teaching patients with chronic obstructive
pulmonary disease about their illness. The Lancet vol. 339: June
1992.1517-1520.
2. Sorknaes AD, Ellegaard H. Undervisning sparer sundhedsudgifter.
Sygeplejersken 39/1992
3. Brandt C J, Ellegaard H, Joensen M, Kallan FV, Sorknaes AD,
Tougaard L. Effect of diagnosis of ”Smoker´s Lung. The Lancet
vol.349 No.9047 Page 253.1997.
4. Kallan FV, Brandt CJ, Ellegaard H, Joensen MBB, Sorknaes AD,
Tougaard L & RYLUNG-gruppen. Diagnosen ”rygerlunger” fremmer
rygeophør. Ugeskrift for læger59/44 27.oktober 1997
5. Ny viden. Lændesmerter. Udgivet af Helse. Medforfatter.1999
6. Forår 2000: Med i udarbejdelse og medforfatter af Patientforløb for
lumbago/ischias i Fyns Amt. Et tværfagligt udvalg, primær og
sekundær sundhedssektor.
7. Ellegaard H. Ondt i ryggen. Sygeplejersken 4/2003; 14-26
8. Ellegaard H. Ondt i ryggen. Psykoterapeutisk udviklings -og
uddannelsesarbejde. Rygcenter Fyn, Ringe, november 2006
www.traumeterapi.net
9. Ellegaard H. Kroniske smerter og psykoterapi. Psykoterapeuten nr. 1.
Februar 2008,12-17. https://psykoterapeutforeningen.dk
10. Ellegaard H, Pedersen B.D. Psykoterapi til patienter med ondt i ryggen
og depression. En kvalitativ undersøgelse af patienter med 3-12
måneders lændesmerter. Rapport September 2010. Udgået fra
Rygcenter Syddanmark, Middelfart – en del af Sygehus Lillebælt.
11. Ellegaard H, Pedersen B.D. Abstract og præsentation på sygepleje
symposium, Vingsted: Stress er dominerende hos patienter med
komplekse smerter i ryggen.2012
12. Ellegaard H et al. Abstract og præsentation på sygepleje symposium,
Vingsted: Hver 10 patient med ondt i ryggen har symptomer på Post
Traumatisk Stress. 2012
13. Ellegaard H, Pedersen B.D. Stress is dominant in patients with
depression and chronic low back pain. A qualitative study of
psychotherapeutic interventions for patients with non-specific low
back pain of 3-12 months´duration. BMC musculoskeletal Disorders
2012, 13:166. http://www.biomedcentral.com/1471-2474/13/166.
14. Ellegaard H et al. Abstract og poster på sygeplejekongres Odense
Universitet: Lændesmerter og Post Traumatisk Stress. 2013
15. Ellegaard H et al. Abstract og Poster på Global Spine Congres, Hong
Kong. 2013
16. Ellegaard H, Manniche C. Post Traumatisk Stress og rygsmerter.
Screening, vurdering og samtaler med patienter med PTSD
symptomer. Rapport juni 2013. Udgået fra Rygcenter Syddanmark,
Middelfart – en del af Sygehus Lillebælt.
17. Ellegaard H. Stress, depression og langvarige lænderygsmerter.
Psykoterapeuten nr. 3, oktober 2013;6-13.
psykoterapeutforeningen.dk
18. Ellegaard H. Posttraumatisk Stress og rygsmerter. Tidsskrift for
Psykoterapi, nr. 3, oktober 2014;23-28.
psykoterapeutforeningen.dk
19. Ellegaard H, Andersen T E, Manniche C. Abstract: Posttraumatisk
Stress and Low Back Pain. 1st European Conference on Somatic
Experiencing®, June 2015, DK
20. Andersen T E, Ellegaard H, Elklit Ask, Manniche C. Abstract: Brief
trauma-focused Therapy for Patients with Persistent Pain and
comorbid PTSD. 14´ ESTSS Conference. Vilnius 2015.
21. Andersen T E, Ellegaard H, Manniche C. Abstract: Controlled Trial of
Brief Trauma-focused Therapy for Comorbid Posttraumatisk Stress
Disorder and Low Back pain – preliminary results. 9th Congress of the
European Pain Federation EFIC, Vienna 2015.
22. Ellegaard H. Screening, vurdering og behandling af traumatisk udløste
stresssymptomer hos patienter henvist til en smerteenhed. Rapport fra
et pilotprojekt. www.traumeterapi.net. Februar 2017.
23. Andersen T E, Yael Lahav, Ellegaard H, Manniche C. (May 2017) A
randomized controlled trial of brief Somatic Experiencing for chronic
low back pain and comorbid post-traumatic stress disorder symptoms.
European Journal of Psychotraumatology, 8:1,1331108, DOI:
10.1080/20008198.2017.1331108.
24. Manniche C, Ellegaard H, Schiøttz-Christensen B, Andersen T E.
Posterpræsentation 631, ISTSS- conference in Chicago, November
2017: A Randomized Trial at the Spine Center of Southern Denmark:
Low Back Pain and Posttraumatisk Stress. Physiotherapy with or
without psychotherapeutic Interventions.

Supervision

2006 Supervision x3 ved sundhedspsykolog Søren Frølich, Tværfagligt
Smertecenter Herlev Hospital
2006-2009 Løbende supervision ved gestaltterapeut og institutleder Lene
Correll.
Jan.-dec. 2008 Gruppe supervision i Dronningmølle v/ psykoterapeut
Marianne Bentzen og chefpsykolog Lars J. Sørensen. 9 dage i alt.
2007 Supervision x 2 ved Psykolog og chok-traumeterapeut Ursula
Furstenwald, Kbh.
2009 Supervision ved SE- terapeut Jette Koch, N.J. Fjords Alle 8,1, 1957
Frederiksberg.
2009 Supervision ved psykolog og SE-terapeut Frank Vestergaard Olsen,
Overgaden Oven Vandet 48 A,3.tv. 1415 København K.
2010 Løbende supervision ved psykoterapeut og SE- terapeut Lis Høhne,
Gentofte.
2010-2011 Supervision ved psykolog og SE- terapeut Bjørn Jacobsen,
Frederiksberg
2011 Gruppesupervision ved psykolog Frank Vestergaard Olsen. 6 timer.
2012 – 2015 Løbende supervision psykoterapeut og SE-terapeut Lis
Høhne, Gentofte.
2015 – 2022 Løbende supervisionsgruppe en gang om måneden. Odense.
2023 – … SE supervisionsgruppe, Odense

Medlem af:

Dansk Psykoterapeut Forening
SE-foreningen
Dansk Sygeplejeråd

Andet: Sidder i forskningsudvalget i SE foreningen.

Privat: Er gift og har tre voksne børn.