Hvad-er-traume

Hvad er et traume?

Et traume opstår når vi overvældes af frygt i
en grad, der er mere end kroppen kan kapere.
Og når vi bliver låst fast i vores overlevelses beredskab,
kamp, flugt eller stivnereaktion.

Hvem kan få traume

Hvem kan få traume symptomer?
Chok og traumer kan ”rive tæppet væk”
under selv den stærkeste. Fra at være velfungerende
kan en voldsom hændelse udløse symptomer
straks eller over måneder. Det kan vise sig som
angst, stress, søvnbesvær, mareridt, flashbacks,
depression, koncentrationsbesvær, nedsat hukommelse,
aggressivitet, indre uro, hjertebanken, smerter,
øget vagtsomhed eller træthed m.m. Alt sammen
kendte symptomer på posttraumatisk stress,
også kaldet PTSD.

og det kan der gøres noget ved

-og det kan der gøres noget ved
Traumer kan forløses ved hjælp af sansning og
kropsfornemmelser, det drejer sig om at genetablere
balance i nervesystemet. Det foregår ved nænsom
tilgang til traumet i krop og sind. Peter A. Levine,
biolog, psykolog og ph.d har udviklet denne metode
til behandling af selv svære traumer, han har taget
udgangspunkt i dyrs normale adfærd og reaktioner.
Traumer ses opstå efter fx trafikuheld, vold, næres
dødsfald, røverier, arbejdsskader, krænkelser m.m.
Og det er ikke kun krigsveteraner der får PTSD.